Gabinet onkologiczny

Uruchamiamy gabinet onkologiczny. Do naszego zespołu dołącza Wojciech Rogowski – uznany autorytet w dziedzinie chorób nowotworowych.

Od 1991 do 2001 pracował w Klinice Onkologii i Radioterapii AMG oraz w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. W tym czasie zdał egzaminy specjalizacyjne z radioterapii i onkologii klinicznej oraz uzyskał tytuł dr nauk medycznych (rak piersi). W 2008 objął stanowisko Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, gdzie pracował do 2015 roku. We wrześniu 2019 objął stanowisko Koordynatora Oddziału Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu i. m. Janusza Korczaka w Słupsku. We wrześniu 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego (nowotwory przewodu Pokarmowego), zaś w lutym 2020 Profesora Akademii Pomorskiej.

Jest aktywnym członkiem krajowych i międzynarodowych Towarzystw Onkologicznych, autorem kilkudziesięciu doniesień naukowych w formie publikacji i doniesień zjazdowych.