Kolejny specjalista na pokładzie!

Dziś do naszego zespołu dołączył kolejny lekarz – ginekolog Kamil Cichy.

Jest specjalistą Położnictwa i Ginekologii.  Obecnie pracuje w oddziale położnictwa i ginekologii szpitala w Lęborku. W tym samym szpitalu ukończył proces specjalizacyjny. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, European Network od Trainees on Obstetric and Gynaecology oraz International Socjety od Ultrasound on Obstetric and Gynaecology ( Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii ). W 2019r zajął II miejsce w plebiscycie Hipokrates 2019r.